Ngôn ngữ 
 Lịch 
Tháng Hai 2024
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
 <  > 
 
Tin tức » Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng Cổ đông 22.02.2024 08:58

Các Tờ trình của HĐQT trình bày tại Đại hội

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình của HĐQT về việc Chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019
- Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
Xem tiếp...

Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thừa Thiên Huế.Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.
Xem tiếp...

Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty

.Xem tiếp...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

.Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo số 12/TB-XL-HĐQT của HĐQT Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2020.
Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu lúc 8h30 ngày 26/04/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, tầng 5, khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi - thành phố Huế.
Xem tiếp...

Biên bản Đại hội Đồng cổ đông năm 2017

.Xem tiếp...

Thông báo về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

.Xem tiếp...

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2017

.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

.Xem tiếp...

Dự thảo báo cáo của HĐQT năm 2016

.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2016

.Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

.Xem tiếp...

Công bố thông tin tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính

.Xem tiếp...

Công bố thông tin về danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

.Xem tiếp...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp TT-Huế năm 2016

.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015

.Xem tiếp...

Báo cáo của HĐQT năm 2015

.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban Giám Đốc năm 2015

.Xem tiếp...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ tư, nhiệm kỳ 2011-2015

.Xem tiếp...

 « 123 » 

 Dự án đã hoàn thành 
Dự án văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt.
Dự án Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Khu chung cư Xuân diệu - Trường An
Dự án văn phòng 30 Hùng Vương

 Văn phòng cho thuê 

 Dự án đang triển khai 
Khu nhà ở chung cư Đào Tấn
Dự án Siêu thị Trần Hưng Đạo

 Dự án kêu gọi đầu tư 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1&2

 Web Link 
 

Khu công nghiệp Phú Bài
 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 

HODECO

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng-Tp Huế
Điện thoại: +84.234.3821510 Fax: +84.234.3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website:www.xaylaphue.com.vn, www.xaylaphue.com
Power By Nukeviet 2.0