Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Mở rộng nhà máy bia Huda tại khu công nghiệp Phú Bài
13.08.2011

Công trình: Mở rộng Nhà máy Bia Huda tại KCN Phú Bài (công suất 100 triệu lít /năm)
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bia Huế
Hoàn thành: năm 2008URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=91

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn