Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Trung Ương Huế
13.08.2011

Công trình: Trung tâm tim mạch - Bệnh viện TW Huế
Chủ đầu tư: Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ & Bệnh viện Trung Ương Huế
Tư vấn giám sát: Công ty xây dựng & thiết bị Delta.
Nguồn vốn: Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ.
Hoàn thành: năm 2007.URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=89

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn