Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Khu khám bệnh trung tâm - Bệnh viện Trung Ương Huế
12.08.2011

Khu khám bệnh trung tâm- Bệnh viện Trung ương Huế (Công tác hoàn thiện).
Chủ đầu tư: Bệnh viện Trung Ương Huế.
Nhà thầu chính: Tập đoàn xây dựng Kumagai - Nhật Bản
Nguồn vốn: Nhật Bản - ODA
Hoàn thành năm 2005

URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=86

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn